بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان به بازنشستگان نفت خدمات می‌دهد

رئیس منطقه ۲ گفت: پس از زلزله تیرماه مسجدسلیمان و محدودیت ایجادشده در بیمارستان نفت این شهر، امکان ارائه خدمات

بیشتر بخوانید