مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت:
شرایط بیمارستان نفت اهواز حاد است

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نسبت به افزایش مبتلایان به کرونا در سطح صنعت هشدار داد و خواستار

بیشتر بخوانید