مساعدت ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریالی گروه توکا فولاد برای مقابله با ویروس کرونا

هلدینگ توکا فولاد در راستای عمل به تعهدات و مسئولیت های اجتماعی خود ۲میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برای مقابله

بیشتر بخوانید