وزیر اقتصاد مطرح کرد؛راهکار غلبه بر تحریم افزایش نقش مردم در اقتصاد

اصرار داریم شرکت‌های سودآور را امسال واگذار کنیم/ راهکار غلبه بر تحریم افزایش نقش مردم در اقتصاد وقتی صحبت از

بیشتر بخوانید