مرکز گردشگری دانشجویان ایران بررسی کرد
گردشگری در ایران می‌تواند اشتغالزا باشد؟

در نشست مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران درباره این‌که آیا گردشگری در ایران می‌تواند اشتغالزا باشد بحث شد. به گزارش

بیشتر بخوانید