23 تا 25 مرداد برگزار می شود؛نخستین نمایشگاه تخصصی بومی سازی فولاد خوزستان؛ این هفته

نخستین نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد گروه فولاد خوزستان هفته جاری برگزار می شود. به گزارش آژانس

بیشتر بخوانید