افزایش توانمندی خط برش گالوانیزه فولاد مبارکه

در راستای تحقق هدف بومی‌سازی صنعت، به‌جای خرید یک خط جدید در شرایط تحریم، پروژۀ اعمال فیلم محافظ و تولید

بیشتر بخوانید