پالایشگاه بندرعباس روی ریل بومی‌سازی قطعات

بومی‌سازی قطعات پالایشگاهی شرکت پالایش نفت بندرعباس یکی از جلوه‌های مقاوم‌سازی اقتصادی بوده که با خودباوری و اعتماد به دانش

بیشتر بخوانید