مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران خبر داد:524 هزار یورو صرفه‌جویی؛ نتیجه بومی‌سازی قطعات تصفیه‌خانه در تهران

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گفت: با بومی‌سازی تولید قطعات تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران 524 هزار یورو صرفه‌جویی ارزی حاصل شد.

بیشتر بخوانید