مدیرعامل بورس انرژی از تامین مالی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی دولت در بورس انرژی خبر داد

مدیر عامل بورس انرژی ایران گفت: با پایان موفقیت‌آمیز عرضه اولیه ۶۰۰ میلیارد تومانی روز گذشته اوراق سلف موازی استاندارد

بیشتر بخوانید

تمایل نیروگاه‌ها برای عرضه برق در بورس انرژی

از آنجاکه نیروگاه‌ها مطالباتی از دولت دارند، بسیاری از نیروگاه‌ها تمایل دارند برق تولیدی خود را از طریق بورس انرژی

بیشتر بخوانید