عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:راهکارهای حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قرار است در بودجه سال آینده درآمدهای نفتی از بودجه

بیشتر بخوانید

عضو انرژی مجلس:تقویت احتمال سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: پیشنهاداتی برای افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده مطرح شده است. به گزارش

بیشتر بخوانید