فولادگر بیان کرد
تأمین همسان سازی حقوق بازنشستگان فولاد از پرداخت بدهی های دولتی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در بودجه ٩٩ از محل پرداخت بدهی های دولتی

بیشتر بخوانید

پارسایی:پیشنهاد بنزین ۱۵۰۰ تومانی به کمیسیون تلفیق بودجه داده شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که پیشنهادی را برای تک نرخی کردن بنزین و تعیین قیمت ۱۵۰۰

بیشتر بخوانید