فروش۲.۳ میلیون بشکه نفت قابل تحقق نیست

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت:فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه قابل تحقق نیست. به گزارش” آوای صنعت ”، مالک

بیشتر بخوانید