مدیرکل نظارت آب و فاضلاب: بهره‌مندی 32 میلیون نفر از خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در کشور

مدیرکل نظارت بر بهبود روش‌هاي بهره‌برداري از فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پوشش 51 درصدی شبکه فاضلاب

بیشتر بخوانید