برگزاری نخستین نمایشگاه سال ۹۹ در حوزه جهش تولید در مبارزه با کرونا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی نمایشگاه

بیشتر بخوانید