کوتاهترین توقف خطوط تولید فولاد مبارکه برای صنعت کشور خسارت بار است

بهــزاد فلاطــون‌زاده، مدیـرکل دیوان محاسبات استان اصفهان، پس از بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه گفت: به‌عنوان یک ایرانی به

بیشتر بخوانید