در صورت تأیید موارد فرآیندی،عسلویه میزبان گاز کیش می شود

مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: در صورت تأیید موارد فرآیندی، امکان فرآورش گاز میدان کیش در پالایشگاه چهارم پارس

بیشتر بخوانید