در نشست مدیران دو مجموعه مطرح شد: تقویت همکاری با شرکت داروسازی سها در دستور کار بانک ملت

مدیرعامل بانک ملت در راس هیاتی از مدیران ارشد این بانک، از شرکت داروسازی سها مشتری ارزنده مدیریت شعب استان

بیشتر بخوانید