مركز انتقال نفت شهيد ساكی مجددا در مدار بهره برداری قرار گرفت

با افزايش ظرفيت انتقال روزانه 50 هزار بشكه نفت خام به پالايشگاه آبادان، فعاليت مرکز انتقال نفت شهید ساکی(مایل40) از

بیشتر بخوانید