رکورد تولید ۸۰ هزار تن محصولات آلیاژی و خاص در فولاد اکسین خوزستان

مدیر تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: این شرکت در فروردین امسال توانست با تولید ۸۰ هزار تن ورق آلیاژی

بیشتر بخوانید