تدوین دستورالعمل مقابله با بیماری های واگیردار در پالایشگاه بندرعباس

دستورالعمل مقابله با شرایط اضطراری ناشی از بیماریهای واگیردار در شرکت پالایش نفت بندرعباس تدوین می شود. به گزارش” آوای

بیشتر بخوانید