مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت؛مشتریان سراتو نگران ایفای تعهدات نباشند

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت: با کناره گیری کیا موتورز از گردونه تولید در ایران، هیچ

بیشتر بخوانید