مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس اعلام کرد: 100 میلیارد ریال صرف احداث 20 مدرسه شده است

مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی (س) اعلام کرد: این بنیاد با صرف هزینه ای حدود 100 میلیارد ریال تاکنون

بیشتر بخوانید