بابازاده،مدیرعامل پتروشیمی خراسان شد

علیرضا بابازاده،مدیر عامل سابق بنیاد علمی اقتصادی توانا به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی خراسان منصوب شد. به گزارش” آوای صنعت ”،

بیشتر بخوانید