برای نخستین بار بنزین تولیدی پالایشگاه لاوان با اکتان ۹۱ و یورو ۵ تولید می شود

مدیر عامل شرکت پالایش نفت لاوان گفت: برای نخستین بار بنزین تولیدی پالایشگاه لاوان با اکتان ۹۱ و استاندارد یورو

بیشتر بخوانید