سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
مردم نگران سهمیه سوخت خودروها نباشند، تا ۳۶۰ لیتر قابل ذخیره است

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: سهمیه سوخت خودروهای شخصی تا ۶ ماه و تا سقف

بیشتر بخوانید