شایعات ارزان شدن بنزین رد شد

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تکذیب شایعاتی مبنی بر ارزان شدن بنزین خانواده های تک خودرویی گفت:

بیشتر بخوانید