اعطای لوح جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی به پالایشگاه تبریز

معاون عملیات شرکت پالایش نفت تبریز گفت: بنزین آیزومریت به عنوان محصول نوآورانه این پالایشگاه، لوح زرین چهارمین جشنواره ملی

بیشتر بخوانید