دیدار مدیرعامل سازمان بنادر با مدیران ارشد بندر نینگبو چین؛ چهارمین بندر برتر دنیا

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در دیدار با مدیران ارشد بندر نینگبو؛ چهارمین بندر برتر دنیا، به توانمندی ها و

بیشتر بخوانید