استاندار سیستان و بلوچستان
رونق بندر چابهار با تخلیه بار دو کشتی ۱۳۰ هزار تن در این بندر

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اقدام اخیر وزارت صمت در خصوص پهلوگیری دو کشتی با ظرفیت بیش از ۱۳۰ هزار

بیشتر بخوانید