تلاش ۱۲ساعته پرسنل عملیات دریایی و شناور های بنادر خرمشهر و آبادان برای نجات مسافران و شناور برلیان

کشتی مسافربری مسیر خرمشهر-کویت در مسیر حرکت در آبراه اروند به منطقه کم عمق برخورد کرد و به گل نشست

بیشتر بخوانید