رییس سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد
استقبال چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران

رییس سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: با توجه به عقد تفاهم خواهرخواندگی و مذاکرات صورت گرفته امید بسیاری وجود

بیشتر بخوانید