معاون سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد
آغاز واگذاری بنادر کوچک تا ۲ ماه دیگر

معاون سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز مراحل اجرایی واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری تا دو ماه

بیشتر بخوانید

عضو اتاق بازرگانی ایران:ضرورت حذف موانع برای رونق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کوچک

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش خدمات رسانی و تسریع در انجام آن و از سوی حذف پیچیدگی ها و

بیشتر بخوانید