سهم ۶۴ درصدی بنادر آسیا از کل مبادلات کانتینری جهان

با حضور محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، پنجاهمین نشست اتاق فکر این سازمان با موضوع ” بنادر کانتینری

بیشتر بخوانید