الزامی بودن ارائه کد ملی برای خرید و شارژ بلیت های مترو

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از اجباری شدن ارائه کد ملی برای

بیشتر بخوانید