در سال حمایت از رونق تولید صورت گرفت:رکورد شکنی بزرگ ترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)، رکورد تولید در پرمصرف ترین ساعت برق کشور را ثبت کرد. به گزارش آژانس

بیشتر بخوانید