تابلو ایستگاه بی‌آرتی «شهید محلاتی» پایتخت اصلاح شد

طبق بخشنامه شهردار تهران مبنی بر اصلاح تابلوهای معابر و ایستگاه‌های اتوبوسی که واژه مقدس شهید از آنها حذف شده،

بیشتر بخوانید