تا شش ماه دیگر صورت می گیرد؛
راه اندازی بزرگترین پایانه LNG خاورمیانه

کویت بزرگترین پایانه واردات گاز طبیعی مایع (LNG) خاورمیانه را در مارس خواهد گشود. به گزارش” آوای صنعت ”، پایانه الزور

بیشتر بخوانید