مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد:
اتصال بزرگترین بندر اقیانوسی ایران به شبکه گاز

اتصال چابهار بزرگترین بندر اقیانوسی ایران به شبکه گاز در دستور کار شرکت ملی گاز ایران است. به گزارش ”

بیشتر بخوانید