مجتمع آزمایشگاهی فولاداکسین یک کلینیک فولادی در کشور است

حیدریان مدیر کنترل کیفیت و مجتمع آزمایشگاهی فولاد اکسین گفت: هدف ساختاری شرکت از بدو تاسیس تولید ورق API بوده

بیشتر بخوانید