رییس ستاد بزرگداشت مراسم روز ملی صنعت و معدن:بهره مندی برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن از خدمات اداری و پشتیبانی وزارت صمت

رییس ستاد بزرگداشت مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت: برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن از خدمات اداری و

بیشتر بخوانید