برگزاری دوره‌های تخصصی دریایی ویژه داوطلبان آزاد

برگزاری دوره‌های تخصصی دریایی ویژه داوطلبان آزاد شرکت تأمین نیرو از برگزاری دوره‌های تخصصی دریایی ویژه داوطلبان آزاد خبر داد.

بیشتر بخوانید