مشاور وزیر نیرو پیشنهاد کرد
کاهش ریزگردها و آلودگی هوای تهران با همکاری سازمان ملل

مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل گفت: می توان درباره سازگاری و انطباق با تغییر اقلیم، برنامه هایی را برای

بیشتر بخوانید