جلسه بازنگری برنامه استراتژیک افق 1402-1400 شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

به گزارش” آوای صنعت ”،  جلسه بازنگری برنامه استراتژیک افق 1402-1400 شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با حضور مدیر عامل ،

بیشتر بخوانید