رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران:صنعت دارو با مشکل قطع برق مواجه است

رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: در این سال‌ها به زیرساخت‌های حساس در صنعت دارو توجه

بیشتر بخوانید