سومین نشست مبارزه با فساد :بررسی پیشنهاد گزارش‌گیری مفاسد و تخلفات اداری توسط اتاق بازرگانی تهران

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران به مساله گزارش‌گیری فساد پرداخته و

بیشتر بخوانید