رئیس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:کارگروه بررسی وضعیت قاچاق سوخت تشکیل می شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل کارگروهی در کمیسیون انرژی مجلس جهت بررسی مشکلات مرتبط یا قاچاق سوخت خبر داد.

بیشتر بخوانید