پرداخت 3821.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی توسط بانک‌ها طی 6 ماهه نخست سال

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 3821.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه

بیشتر بخوانید