مدیرعامل شرکت توانیر:افتخارات صنعت برق ایران ناشی از تعامل مناسب بخش خصوصی و دولتی است

مدیرعامل شرکت توانیر با تاکید بر اینکه توانمندی‌های صنعت برق ایران جایگاه ممتازی در منطقه دارد، گفت: به عنوان بخش

بیشتر بخوانید