مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی خبرداد:
20 درصد فعالین بخش درمان در سامانه صندوق فروش ثبت نام کردند

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی از ثبت نام حدود 20 درصد فعالین بخش درمان که

بیشتر بخوانید